انتخاب اسلام ماشین مصدومان مصدومیت خانواده

انتخاب: اسلام ماشین مصدومان مصدومیت خانواده اسیدپاشی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات ها در استقلال، اسپانسر&quot، چه کلاه‌هایی که سر آبی‌ها نرفته است؟ ، پشت پرده &quot

بر اساس گزارش حسابرسی کلوب استقلال، پرسشها عجیبی در موضع اسپانسر کلوب در طی سال‌های گذشته رخ داده هست. از جمله این‌ها می‌توان به میزان قابل توجه پیش خور شدن درآ

ها در استقلال، اسپانسر&quot، چه کلاه‌هایی که سر آبی‌ها نرفته است؟ ، پشت پرده &quot

پشت پرده "اسپانسر"ها در استقلال/ چه کلاه هایی که سر آبی ها نرفته است؟

عبارات مهم : جوانان

بر اساس گزارش حسابرسی کلوب استقلال، پرسشها عجیبی در موضع اسپانسر کلوب در طی سال های گذشته رخ داده هست. از جمله این ها می توان به میزان قابل توجه پیش خور شدن درآمدها و نبود گارانتی مورد نیاز جهت پرداخت پول به آبی ها از سوی اسپانسرهای این کلوب اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، کلوب استقلال و پرسپولیس همواره جهت شرکت های تجاری اهمیت داشته اند. افراد متفاوت در دوره های متفاوت نیز بواسطه نقش و جایگاه پررنگ این دو کلوب در بین هواداران به دنبال بهره وری مالی از این پتاسیل بوده اند. اسپانسرینگ و جذب اسپانسر نیز جهت این دو کلوب از موارد قابل تامل و پرسود در میان منابع درآمدی کلوب های استقلال و پرسولیس محسوب می شوند.

ها در استقلال، اسپانسر&quot، چه کلاه‌هایی که سر آبی‌ها نرفته است؟ ، پشت پرده &quot

حسابرسان رسمی در فصل ۹۴ – ۹۵ گزارشی از مجموعه شرایط کلوب استقلال تهیه کرده اند که یک بخش آن مربوط به عنوان اسپانسر و اتفاقا اطراف آن در این کلوب پرطرفدار تهرانی هست. این گزارش اتفاقات ریز و درشت و پشت پرده اسپانسرینگ کلوب استقلال از آخرین سال حضور علی فتح الله زاده تا آخر دوره مدیریت بهرام افشارزاده را مرور می کند.

قرارداد پشت قرارداد

در دوره مدیریت علی فتح الله زاده و در آخرهای بهمن ۹۱ بابت فصل ۹۳ – ۹۲ (فصلی که فتح الله زاده جایش را به افشارزاده داد) قراردادی با بازار مبل کشور عزیزمان ایران به نمایندگی شخصی با نام “الف” و همچنین قراردادی با شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد به نمایندگی “ش.ج” با کلوب استقلال منعقد شده است هست. این قرارداد ۲ ساله بود.

بر اساس گزارش حسابرسی کلوب استقلال، پرسشها عجیبی در موضع اسپانسر کلوب در طی سال‌های گذشته رخ داده هست. از جمله این‌ها می‌توان به میزان قابل توجه پیش خور شدن درآ

بعد از برکناری فتح الله زاده و حضور بهرام افشارزاده در استقلال قراردادی با شرکت توسعه صنایع نوین، به نمایندگی شاهرخ سبک دست جهت اسپانسری کلوب استقلال منعقد شد.

موضوع واگذاری این قرارداد مشمول بر حق بهره برداری و ایجاد انتفاع از حقوق اقتصادی و معنوی برند کلوب استقلال در تمام بازی های داخلی و خارجی چه رسمی و چه غیر رسمی بود. مدت این قرارداد یک سال و تا آخر فصل ۹۴ – ۹۳ بود که در صورت توافق شرکت شخصی سازی و وزارت ورزش و جوانان قابل تمدید بود.

در آن زمانی که بحث شخصی سازی دو کلوب استقلال و پرسپولیس داغ بود در قرارداد شرکت تحت نظر “سبک دست” و کلوب استقلال این توصیه قید می شود که اگر اسپانسر آبی ها تعهداتش را به صورت کامل انجام دهد در واگذاری این کلوب اولویت خواهد داشت.

ها در استقلال، اسپانسر&quot، چه کلاه‌هایی که سر آبی‌ها نرفته است؟ ، پشت پرده &quot

قرارداد اسپانسر استقلال با این کلوب ۲۰ میلیارد تومان بود که در صورت تمدید ۲۰ درصد به آن اضافه می شد.

با این حال مسئله هنگامی که شروع شد که بهرام افشارزاده به ۲ قرارداد منعقد شده است در دوره فتح الله زاده توجهی نکرد و با شرکت توسعه صنایع نوین قرارداد امضا کرد که این مساله در مباحث حقوقی به عنوان فروش مال غیر تلقی می شود، البته این توصیه را هم باید در نظر گرفت که درآمدهای کلوب استقلال به عبارتی پیش خور شده است بودند.

بر اساس گزارش حسابرسی کلوب استقلال، پرسشها عجیبی در موضع اسپانسر کلوب در طی سال‌های گذشته رخ داده هست. از جمله این‌ها می‌توان به میزان قابل توجه پیش خور شدن درآ

بعد از ایجاد این مسئله دو الحاقیه میان سبک دست و کلوب استقلال منعقد شد. در یکی از این الحاقیه ها آمده که قرارداد سه ساله می شود و حق انحصار محتوای الکترونیک استفاده از برند کلوب از طریق اپراتورهای همراه و ثابت، جمع آوری کمک های نقدی هواداران و تبلیغات سایت رسمی کلوب و موارد دیگر مثل فضای تبلیغاتی پیراهن و شورت بازیکنان و … در اختیار شرکت قرار می گیرد. همچنین مقرر می شود در آخر هر سه ماه سود خالص محاسبه و ۴۰ درصد از آن به کلوب استقلال تعلق گیرد.

اما در الحاقیه دوم مقرر می شود کلیه چک های داده شده است از سوی شرکت به کلوب استقلال برگشت داده شود و قراردادهای منعقد شده است در دوره فتح الله زاده فسخ شود و به طور کل کلیه معارضان با الحاقیه اول از طرف کلوب حل و فصل شوند. بعد از منعقد شدن یک قرارداد و دو الحاقیه متمم قراردادی میان شرکت توسعه صنایع نوین و کلوب استقلال تنظیم می شود. ظاهرا عدم سود مناسب شرکت از سرمایه گذاری باعث می شود طرفین به این توافق برسند که شرکت تا آخر فصل ۶ میلیارد تومان در قالب چک های متفاوت به کلوب استقلال بدهد.

ها در استقلال، اسپانسر&quot، چه کلاه‌هایی که سر آبی‌ها نرفته است؟ ، پشت پرده &quot

این چک ها که رقم های ارزش موجود است به ۶ میلیارد تومان نمی رسند و طبق متمم شرکت توسعه صنایع نوین به صورت ماهیانه ۱۵۰ میلیون تومان به استقلال می داد تا سقف مذکور رعایت شود.

طبق این قرارداد کلوب استقلال و وزارت ورزش و جوانان متعهد شدند که با برگزار شدن مزایده واگذاری کلوب شرایطی ایجاد کنند تا کل مبلغ پرداختی به وسیله اسپانسر در این متمم به علاوه تمام عواید آن طبق شاخص تورمی بانک مرکزی به بهره بردار پرداخت شود. همچنین اگر این شرکت بخواهد در مزایده کلوب استقلال حاضر شود و در صورت پیروزی در این مزایده، پرداخت های این شرکت به عنوان پیش پرداخت خرید کل سهام کلوب تلقی می شود.

در این قرارداد کلوب استقلال متعهد می شود تمامی اختیارات را جهت درآمدزایی در اختیار اسپانسر قرار دهد، حتی در این میان کلیه امکانات کمپ حجازی را هم در اختیار اسپانسر قرار می دهد. طبق این متمم تمام درآمدها و مطالبات کلوب استقلال از شرکت لیگ، AFC و مواردی مانند حق پخش، تلویزیون محیطی و غیره در اختیار اسپانسر خواهد بود و در صورت عدم واگذاری کلوب استقلال به بخش شخصی به مدت سه فصل کلوب استقلال حق واگذاری قرارداد را به دیگران نخواهد داشت، مگر این که تسویه حساب مورد نیاز انجام شده است باشد.

یکی از عجیب ترین نکات این است که در بند “۱۵” متمم ذکر شده، کلوب استقلال و وزارت ورزش و جوانان جهت ایجاد روحیه همکاری و تحقق منافع با اسپانسر، تعیین مدیرعامل و دو تن از اعضای هیات مدیره با پیشنهاد اسپانسر و با تایید وزارت ورزش و جوانان انجام شود.

در ادامه متمم آمده است که اگر کلوب استقلال در طول سه سال زمانی واگذار شد، از تعهدات کلوب و مالک فعلی آن نسبت به تعهدات ایجاد شده است در متمم مبلغی کسر نمی شود و کلوب استقلال و وزارت ورزش و جوانان متعهد می شوند که کل مبلغ مورد توافق را بدون کم و کاست به اسپانسر پرداخت کنند و تسویه حساب کنند. در این صورت تعهد اسپانسر جهت سال اول ۲۴ میلیارد تومان خواهد بود.

ماجرا هنگامی که عجیب می شود که اصل متمم در کلوب استقلال وجود ندارد. در این خصوص شاهرخ سبک دست، مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نوین اعلام کرده با در نظرگرفتن این که این قرارداد در اداره کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان و در دفتر معاون حقوقی تنظیم شده، اصل آن در اختیار وزارت ورزش و جوانان هست، در کپی این متمم امضاها مشخص نیست و اصل این قرارداد به رویت حسابرسی نرسیده است.

در مرداد سال ۹۳ در صورت جلسه هیات مدیره و تایید وزارت ورزش و جوانان راجع به این متمم آمده که سقف مبلغ کل قرارداد و متمم قرارداد جهت سه فصل ۷۵ میلیارد تومان هست. با این توضیح که جهت سال اول ۲۰ میلیارد، سال دوم ۲۴ میلیارد و جهت سال سوم ۳۱ میلیارد تومان توافق شده است هست. با امضای صورت جلسه عملیاتی شدن متمم قرارداد اتفاق افتاد.

در اسفند سال ۹۴ صورت جلسه ای مرتبط با قرارداد متمم و اسپانسر موجود است که در آن توافق شده است درآمدهای حاصله از کلوب در هر شکل و قالبی تا آخر سه فصل به نسبت ۲۵ درصد جهت شرکت توسعه صنایع نوین و ۷۵ درصد جهت کلوب استقلال تقسیم شود که در این جا سهم شرکت توسعه صنایع نوین در بند دو به عنوان ید امانی در اختیار کلوب استقلال بوده و کلوب بعد از دریافت درآمد، قدرالسهم شرکت توسعه صنایع نوین را بعد از کسر استهلاک سالیانه پرداخت می کند.

قرارداد با ۳۰۹۰

بعد از انعقاد این قراردادها، الحاقیه ها و متمم ها شرکت توسعه صنایع نوین با شرکت نگاه پردازان امین سیمای کیش به نمایندگی علیرضا شیرازی قراردادی امضا می کند. بعد از این که وزارت ورزش و جوانان اعلام می کند که اسپانسر استقلال و پرسپولیس باید یکی باشند، شیرازیو ۳۰۹۰ که به تازگی با پرسپولیس قراردادی امضا کرده است با استقلال هم قرارداد امضا می کند.

مبلغ قرارداد شرکت سیما کیش حداقل ۲۴ میلیارد تومان جهت فصل اول و ۲۸ میلیارد تومان جهت سال دوم بوده هست. این مبلغ جهت سال های بعد به میزان قیمت تورم زیاد کردن پیدا می کرد و ۲۰ درصد از آن در شروع فصل و الباقی در شش قسط مساوی با فاصله حداکثر دو ماهه بود. همه چک های مذکور در اول خرداد ماه به کلوب استقلال باید تحویل داده می شد و اگر استقلال به جام کلوب های آسیا راه پیدا می کرد، پنج درصد به تعهد اسپانسر اضافه می شد.

در این قرارداد آمده بود که اگر استقلالی ها با شرکت به توافق نرسند، می توانند مذاکراتی را با دیگر شرکت ها داشته باشند ولی مسئله جایی شروع شد که در حسابرسی آمده که بسیاری از این مبالغ به حساب خزانه نرفته و اسپانسر هزینه هایی را انجام داده بدون این که پول این هزینه ها به حساب خزانه برود.

شیرازی در این زمینه گفته که گاهی اوقات افشارزاده با او تماس می گرفت و می گفت که بازیکنان به زمین نمی روند و باید پول ارزش پرداخت شود به همین علت بدون گردش در حساب خزانه پول ها پرداخت شده است هست، به صورتی که مبلغی که در حساب های کلوب استقلال ثبت شده است یک پنجم کل پرداخت های اسپانسر است.

شیرازی ادعا می کند ۲۲ میلیارد تومان به استقلال داده است و بابت آن هم رسید دارد. همچنین او می گوید که همه چک های صادر شده است در وجه کلوب استقلال بوده است.

در این گزارش نکات جالبی وجود دارد. از جمله این که در مدارکی که از شرکت نگاه پردازان سیما کیش گرفته شده، یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان بابت خرید ۱۷ خودروی لیفان هزینه شده است که به حساب کلوب استقلال منظور شده است است ولی به شرکت توسعه صنایع نوین تحویل داده شده است ولی جالب تر جایی است که با استعلام صورت گرفته مشخص شده است که قیمت واقعی این ۱۷ ماشین تنها ۷۵۰ میلیون تومان هست. به عبارت دیگر ۲۷۰ میلیون تومان در این جا بلاتکلیف است و کسی راجع به آن پاسخگو نیست.

از طرفی دیگر همان طور که اشاره شد بسیاری از پرداختی های صورت گرفته به وسیله اسپانسر به استقلال تنها با مذاکره تلفنی یا حضوری بین افشارزاده و اسپانسر بوده هست. البته هر از چندگاهی دستورات کتبی هم دیده می شود.

نکته دیگر این است که شش فقره چک در مجموع به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از چک های شرکت نگاه پردازان سیما کیش برگشت خورده است و این چک ها نزد شرکت توسعه صنایع نوین قرار گرفته هست. از طرفی چک های فوق در حساب کلوب استقلال ثبت نشده هست. جمع پولی که به حساب خزانه از طریق شرکت سیما کیش واریز شده است مبلغ سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بوده است و این چک ها زیاد به وسیله شخصی به نام “م.ق” صادر شده است است.

قرارداد ۳۶۱ درجه

طبق بررسی های انجام شده است قراردادی میان کلوب استقلال به نمایندگی افشارزاده، شاهرخ سبک دست به عنوان نماینده اسپانسر مهم (توسعه صنایع نوین) با شرکت ۳۶۱ درجه به عنوان شرکتی اماراتی جهت تهیه البسه همه تیم های استقلال به مدت دو فصل امضا شده است هست. مبلغ این قرارداد جهت سال اول ۳۵۵ هزار دلار و سال دوم تا مبلغ ۳۶۱ هزار دلار در قالب تحویل و تجهیز بوده هست. همچنین به شرکت ۳۶۱ درجه اجازه داده شده است تا محصولات خود را در کشور عزیزمان ایران و خارج کشور به فروش برساند و ۳۰ درصد از سود خود را در بازه های دو ماهه به اسپانسر کلوب استقلال بدهد.

همچنین شرکت ۳۶۱ درجه متعهد شده است بود که کیفیت اورجینال و در بالاترین رده کیفیت را به استقلالی ها بدهد. این شرکت متعهد بوده تا دو هفته قبل از شروع فصل و یک ماه قبل از فصل بعدی لباس ها را تحویل دهد. با این حال طی دیدار از اسناد مالی مشخص می شود که این شرکت اماراتی تفاوت های قیمتی را در این جا دارد.

به عبارت بهتر و به طور مثال قیمت بلوز آستین بلند تمرینی، ۳۵ دلار بوده ولی در فاکتور ارائه شده است به کلوب استقلال ۷۵ دلار بوده هست. به عبارتی دیگر شرکت ۳۶۱ درجه جهت پر کردن سقف ۳۵۵ هزار دلاری تعهدش به کلوب استقلال البسه را تقریبا دو برابر قیمت واقعی به کلوب استقلال می داده یا به طور مثال شلوار تمرینی به استقلالی ها ۵۵ دلار داده شده است است در حالی که همین شرکت این شلوار را در فروشگاه هایش آن را ۳۵ دلار می فروخته است.

ماجرا هنگامی که جالب تر می شود که بدانیم شرکت ۳۶۱ درجه ۲۹ قلم جنس را متعهد بوده تا به استقلالی ها بدهد و تقریبا در همه آنها این اختلاف حساب وجود دارد.

نکته عجیب دیگر این است که کلوب استقلال مزایده ای جهت البسه خود برگزار نکرده بود و فرایند قرارداد با این شرکت به وسیله دونفر انجام شده است است.

از طرفی دیگر شرکت ۳۶۱ درجه سود حاصل از فروش لباس هایش را هیچ گاه به کلوب استقلال نداده هست، در حالی که توافق شده است بود که ۳۰ درصد از درآمدش را به استقلال بدهد.

با اعلام انباردار کلوب استقلال زیاد عملیات مربوط به لباس ها به وسیله م.خ صورت گرفته است که او طی مصاحبه با گروه بازرسی خود را تاجر قطعات گوشی تلفن همراه معرفی کرده هست. وی که ظاهرا مشاور افشارزاده بوده در اظهاراتش گفته که قرارداد ۳۶۱ درجه یک هفته باقی مانده به لیگ بسته شده است است و البسه با دو برند ۳۶۱ درجه و PIK ارائه شده است و تا زمانی که لباس مهم آماده نبوده، آبی ها با برند PIK به میدان می رفتند. با این حال توافقنامه ای در این زمینه به صورت مکتوب در کلوب استقلال یافت نشده است و گفته شده است که این توافق شفاهی بوده است و حتی شرکت اماراتی به او گفته بود که کلوب استقلال می تواند هر لباسی را که دوست دارد بر تن کند و فاکتورش را ارائه دهد و شرکت اماراتی پول آن را پرداخت کند.

با این حال طی دیدار از لباس های موجود در انبار کلوب استقلال مشخص شده است کیفیت لباس ها فاقد درجه فوق العاده بوده و مارک آنها PIK بوده است که با برچسب گذاری به ۳۶۱ درجه عوض کردن داده شده است است.

سوال این است که چگونه کلوب استقلال با دو برند کار کرده و هنگامی که که کلوب استقلال از تولید داخلی استفاده کرده آیا با شرکت اماراتی قرارداد منعقد شده است است؟

واژه های کلیدی: جوانان | استقلال | قرارداد | استقلال | اسپانسر | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs